Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  и ЕВН Македонија, а во насока  на професионално усовршување на млади, ЕВН Македонија отвора повик за развојот на кариера наменет за апсолвенти или дипломирани студенти преку проектот Trainees 2014.

Рокот на пријавување е до 27.12.2013 г.
Проектот Trainees 2014  нуди можност за почеток и развој на кариера преку 1 годишна работа.
За повеќе информации:
http://www.evn.mk/getdoc/c399dfa2-6839-4340-a4f4-b52fabc7b3ff/Tr-MK.aspx