Ги повикуваме  студентите и академските кадри на УКЛО, како единствен универзитет од Република Македонија учесник во Програмата ЕРАЗМУС МУНДУС Акција 2 СИГМА  да ја искористат можноста за аплицирање за мобилност во размена во дополнителниот повик во рамките на СИГМА програмата.

Во повикот што ќе биде отворен почнувајќи од 6 декември 2013 до 3 февруари 2014 година  ќе бидат понудени мобилности во рамките на сите три циклуси на студирање.
За подетални информации посетете ја веб страната на проектот:
www.sigma.uw.edu.pl
Видео презентација за Техничкиот универзитет во Вроцлав, Полска - еден од партнерите во СИГМА:
http://www.youtube.com/watch?v=BwM7lP-2eLE