Универзитетот во Приштина во периодот  од 2-7 Мај 2017 година во Приштина, Косово ја организира втората по ред меѓународната студенска Конференција на тема: „Млади Претприемачи“.

 

На Конференцијата можата да земат учество студенти од Прв, Втор и Трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.

Подетални  информации за Конференцијата можат да се најдат на следните линкови:  http://www.upisc.org/call-for-papers  и  http://www.upisc.org/initial-submission-instruction