Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  и ЕВН Македонија, а во насока  на професионално усовршување на млади, ЕВН Македонија отвор повик за пополнување на следните позиции:

Повеќе...

Во тек е презентација на можностите за студентска размена во рамки на програмата BASILEUS на сите единици во состав на Универзитетот.
Претставниците од Канцеларијата за меѓународна соработка пред студентите и академскиот кадар на Универзитетот ги презентираат општите услови за аплицирање, но и поспецифичните аспекти на програмата BASILEUS, со цел нејзино приближување до потенцијалните апликанти од УКЛО.

Повеќе...

Во рамките на веќе воспоставената соработка помеѓи Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и  компанијата КРОМБЕРТ И ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола, на 15 Март 2016 година  со почеток во 12,00 часот за студентите од сите отсеци на  Техничкиот факултет – Битола, единица во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, ќе се одржи презентација на компанијата КРОМБЕРТ И ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола.

Повеќе...

Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  и ЕВН Македонија, а во насока  на професионално усовршување на млади, ЕВН Македонија отвора повик за развојот на кариера наменет за апсолвенти или дипломирани студенти преку проектот Trainees 2014.

Повеќе...

Наградата за социјално претприемништво е натпревар за креативни идејни решенија во доменот на социјалното претприемништво меѓу студентите. Нашата мисија е, со наградата  да промовираме знаење и пракса за социјалното претприемништво помеѓу студентите како во Европа така и во Македонија.

Повеќе...

Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  и ЕВН Македонија, а во насока  на професионално усовршување на млади и талентирани студенти, ЕВН Македонија ќе стипендира студенти од електро-техничка струка од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Повеќе...

УКЛО ќе биде дел од мрежата на лиценцираниот избор за награда за социјално претприемништво 2016 (Social Impact Award 2016) што ќе им овозможи на нашите студенти да бидат креатори на својата иднина и ќе придонесат во развојот на општеството.

Повеќе...

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за сите средношколци, идни магистранти и докторанти организира Ден со УКЛО. На 10 Мај, на плоштадот Магнолија, единиците на УКЛО на посебни штандови ќе ги претстават студиските програми во трите циклуси на образование.

Повеќе...

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на својата веб-страница го објави Повикот за институционално аплицирање во рамките на новата ЕРАЗМУС+ Програма 2014-2020 и Водичот за апликантите (http://www.na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/javen-povik-erasmusplus.html).  

Повеќе...

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за сите средношколци, идни магистранти и докторанти организира Отворен ден на УКЛО.На 10 Мај 2013 година, на плоштадот Магнолија, од 11 до 14 часот, единиците на УКЛО на посебни штандови ги претставиja студиските програми во трите циклуси на образование.

Повеќе...

Во рамките на соработката помеѓу Европскиот Центар за Нуклеарни Истражувања (ЦЕРН) во Женева (Швајцарија) и Националната Агенција за Нуклеарни Технологии на Република Македонија (НАНТ), ќе се организира летна школа ЦЕРН 2014, на којашто право за учество имаат студенти по технички науки кои ги исполнуваат следниве услови:

Повеќе...

Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  и ЕВН Македонија, а во насока  на професионално усовршување на млади, ЕВН Македонија, нуди можност за спроведување на практикантска работа за време на летниот период (јули, август септември) 2013 година.

Рокот на пријавување е до 12 јуни 2013 година.

За повеќе информации кликнете тука.

Ги повикуваме  студентите и академските кадри на УКЛО, како единствен универзитет од Република Македонија учесник во Програмата ЕРАЗМУС МУНДУС Акција 2 СИГМА  да ја искористат можноста за аплицирање за мобилност во размена во дополнителниот повик во рамките на СИГМА програмата.

Повеќе...

Студентите од студиската програма за германски јазик на Педагошкиот факултет имаат одлична можност да аплицираат за стипендии во износ од 400 евра што ги доделува SteinbeisBeratungszentrumfürdas Gesundheits - undSozialwesen од Република Германија, чијшто раководител е г. Хајнц Ринас, Почесен доктор на нашиот Универзитет.

Повеќе...