Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на својата веб-страница го објави Повикот за институционално аплицирање во рамките на новата ЕРАЗМУС+ Програма 2014-2020 и Водичот за апликантите (http://www.na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/javen-povik-erasmusplus.html).  

Повеќе...

Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  и ЕВН Македонија, а во насока  на професионално усовршување на млади и талентирани студенти, ЕВН Македонија ќе стипендира студенти од електро-техничка струка од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Повеќе...

Во рамките на соработката помеѓу Европскиот Центар за Нуклеарни Истражувања (ЦЕРН) во Женева (Швајцарија) и Националната Агенција за Нуклеарни Технологии на Република Македонија (НАНТ), ќе се организира летна школа ЦЕРН 2014, на којашто право за учество имаат студенти по технички науки кои ги исполнуваат следниве услови:

Повеќе...

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за сите средношколци, идни магистранти и докторанти организира Ден со УКЛО. На 10 Мај, на плоштадот Магнолија, единиците на УКЛО на посебни штандови ќе ги претстават студиските програми во трите циклуси на образование.

Повеќе...

Ги повикуваме  студентите и академските кадри на УКЛО, како единствен универзитет од Република Македонија учесник во Програмата ЕРАЗМУС МУНДУС Акција 2 СИГМА  да ја искористат можноста за аплицирање за мобилност во размена во дополнителниот повик во рамките на СИГМА програмата.

Повеќе...

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за сите средношколци, идни магистранти и докторанти организира Отворен ден на УКЛО.На 10 Мај 2013 година, на плоштадот Магнолија, од 11 до 14 часот, единиците на УКЛО на посебни штандови ги претставиja студиските програми во трите циклуси на образование.

Повеќе...

Во тек е презентација на можностите за студентска размена во рамки на програмата BASILEUS на сите единици во состав на Универзитетот.
Претставниците од Канцеларијата за меѓународна соработка пред студентите и академскиот кадар на Универзитетот ги презентираат општите услови за аплицирање, но и поспецифичните аспекти на програмата BASILEUS, со цел нејзино приближување до потенцијалните апликанти од УКЛО.

Повеќе...

Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  и ЕВН Македонија, а во насока  на професионално усовршување на млади, ЕВН Македонија, нуди можност за спроведување на практикантска работа за време на летниот период (јули, август септември) 2013 година.

Рокот на пријавување е до 12 јуни 2013 година.

За повеќе информации кликнете тука.

Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  и ЕВН Македонија, а во насока  на професионално усовршување на млади, ЕВН Македонија отвора повик за развојот на кариера наменет за апсолвенти или дипломирани студенти преку проектот Trainees 2014.

Повеќе...

Студентите од студиската програма за германски јазик на Педагошкиот факултет имаат одлична можност да аплицираат за стипендии во износ од 400 евра што ги доделува SteinbeisBeratungszentrumfürdas Gesundheits - undSozialwesen од Република Германија, чијшто раководител е г. Хајнц Ринас, Почесен доктор на нашиот Универзитет.

Повеќе...