Услуги:

  • Подготвителни курсеви

  • Летни школи

  • Курсеви за странски јазици

  • Основни и напредни курсеви за работа со компјутери и други курсеви за развој на вештини

  • Обуки за Универзитетскиот академски и административен кадар

  • Кратки акредитирани курсеви (со времетраење од најмногу 3 месеци)

  • Кратки неакредитиран курсеви (со времетраење од најмногу 3 месеци)

  • Предавања / Конференции

  • Програми за учење на далечина

  • Совети и помош за избор на програми за доживотно учење